Izjava o varstvu osebnih podatkov

 

VARNOST OSEBNIH PODATKOV: Izjava podjetja posamezniku o obdelavi osebnih podatkov

Splošna uredba EU 2016/679 o varovanju osebnih podatkov (GDPR, ZVOP-1) določa nekatera nova pravila o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov pri neposrednem trženju.

V našem podjetju se zavedamo vrednosti vaših osebnih podatkov, zato se vsak dan trudimo, da bi lahko zagotovili ustrezno obdelavo vaših osebnih podatkov. Izjava podjetja posamezniku o obdelavi osebnih podatkov vas obvešča o vseh novostih in pomembnostih na področju varstva vaših osebnih podatkov. 

Prosimo vas, da si pred naročilom oz. privolitvijo v obdelavo osebnih podatkov naslednjo izjavo skrbno preberete. Zagotavljamo vam, da bodo vaši osebni podatki obdelovani v skladu z najnovejšimi standardi in zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov. 

Spletna trgovina HITER NAKUP, ki je v lasti Benjamina Štovička s.p., Na jami 1, 1000 Ljubljana, se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine.

Zbrane osebne podatke bo podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja in sklenitve pogodb. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Podjetje se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Le-ti pa ne bodo uporabljeni v nobene druge namene, kot je pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in za ostalo potrebno komunikacijo.

 

Kaj so osebni podatki

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, ne glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa...

Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah ipd.

Kako ter za koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili?

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega soglasja, bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov.

Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica vašega soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Vse zbirke osebnih podatkov bomo v tem času skrbno varovali.

Obdelava in uporaba vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke v skladu z Uredbo lahko podjetje upravlja, zbira in obdeluje le:

  • na podlagi vašega soglasja
  • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo
  • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).

Podjetje HITER NAKUP, Benjamin Štoviček s.p., ki upravlja spletno trgovino se pri svojem poslovanju zavzema za korektno uporabo osebnih podatkov.

V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.

Z naročilom v  spletni trgovini HITER NAKUP, Benjamin Štoviček s.p., se strinjate z uporabo vaših podatkov kot so ime, priimek, naslov, e-mail, telefonska številka, ki jih potrebujemo za obdelavo naročil ter nemoteno komunikacijo z vami.

 

Za katere namene obdelujemo osebne podatke

Vaše osebne podatke podjetje upravlja, zbira in obdeluje zgolj v okviru namenov, za katere so nam bili podatki posredovani oz. za obdelavo naročil.

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali z naročilom izdelka/ov.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljite na naš naslov HITER NAKUP, spletna trgovina, Benjamin Štoviček s.p., Na jami 1, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov hiternakup@yahoo.com.

V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo podjetje vse zbrane osebne podatke izbrisalo ter jih takoj prenehalo obdelovati.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Nova uredba vam prinaša številne pravice na področju varstva osebnih podatkov, ki so:

Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov

Od podjetja imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Od podjetja imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami.

Podjetje vas mora v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od podjetja imate pravico zahtevati, da podjetje omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Od podjetja imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

Od podjetja imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec vaše osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo oziroma upravljavcu. Zahtevo pošljete po pošti na naš naslov ali na elektronski naslov dostopen na naši spletni strani.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Od podjetja imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov. 

Kršitev varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper podjetje vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@iprs.si.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Prizadevamo si objavljati samo preverjene in pravilne podatke; če na naši strani odkrijete neresnične oziroma neustrezne informacije, nam to prosimo sporočite na hiternakup@yahoo.com

 

HITER NAKUP, spletna trgovina, Benjamin Štoviček s.p.

Na jami 1
1000 Ljubljana
Davčna številka: SI81598556
Matična številka: 8549141000

Komentarji strank

Spletna trgovina je nastala v okviru projekta "Vavčer za digitalni marketing".

Naložbo vavčer za digitalni marketing (spletno trgovino) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več: www.eu-skladi.si.

Vrednost naložbe: 6666,66 EUR.